ยินดีต้อนรับสู่หน้านักลงทุนสัมพันธ์

 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประกอบไปด้วยธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ดำเนินการภายใต้ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุน ดำเนินการภายใต้บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ก.ย. 2560 16:37
ราคาล่าสุด 70.00 THB สูงสุด 70.00
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ต่ำสุด 69.50
- - ปริมาณ (หุ้น) 4,751,100
เปิด 70.00 มูลค่า ('000 บาท) 331,490,050
  • 5d
  • 1m
  • 3m
  • 6m
  • 1y
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2559ดูแบบ HTML ดาวน์โหลด
งบการเงิน
งบการเงิน
ไตรมาส 2/2560 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ
KKP's Q2 2017 Results Presentation ดาวน์โหลด